Aanmelden:

Wilt u uw kind aanmelden voor de opvang kunt u op onze locatie een inschrijfformulier afhalen of deze online invullen op www.opvangnieuwestijl.nl.  Het ingevulde formulier kunt u verzenden naar:  Opvang Nieuwe Stijl, Jupiterlaan 14, 3318 JC  Dordrecht of per mail naar info@opvangnieuwestijl.nl.