BSO 'Ooch ien Eesjde'

BSO Ooch ien Eesjde biedt dagelijks voor en naschoolse opvang aan kinderen van 4 tot en met 13 jaar. Bij de inrichting van de ruimte en het aanbieden van activiteiten is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen. Dit geldt ook voor de mate van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid die de kinderen, in overleg met ouders, krijgen.

 

De kinderen worden opgevangen in een verticale groep. Dit betekent dat de groep bestaat uit jongens en meisjes in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Wij hebben hier bewust voor gekozen, omdat wij hier de volgende voordelen in zien:

Op deze manier worden jonge kinderen gestimuleerd en uitgedaagd in hun spel door oudere kinderen. Zij willen vaak even groot zijn en hetzelfde kunnen. Hierdoor doen ze vaak net dat stapje extra. Ook kunnen de kinderen gedurende de hele opvangperiode in dezelfde groep blijven en ontstaan er geen meerdere groepen. Dit maakt dat het bij één groep blijft. Door wisseling in leeftijden benaderen wij de thuissituatie waar BSO Ooch ien Eesjde zo voor staat, daar waar kinderen ook gewend zijn aan oudere of juist jongere kinderen.

Door kinderen van 4 tot 13 jaar in één groep op te vangen, bieden we de mogelijkheid dat broertjes en zusjes uit één gezin bij elkaar te kunnen zijn.

 

We bieden deze opvang in een speciaal daarvoor ingericht lokaal in het Urseline Convent te Eijsden. De maximale groepsgrootte is 24 kinderen. Uiteraard zal het aantal aanwezige beroepskrachten altijd in verhouding zijn met het aantal kinderen. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd tijdens de BSO-tijd, waar de kinderen aan kunnen meedoen. Daarnaast kunnen kinderen ook ervoor kiezen om vrij te spelen. Er wordt bij het organiseren van activiteiten altijd rekening gehouden met het leidster-kind ratio van minimaal één pedagogisch medewerkers op 12 kinderen.

 

In het pedagogisch beleidsplan beschrijven wij de voor ons kenmerkende visie op de omgang met de kinderen. We beschrijven op welke wijze wij de emotionele veiligheid van de kinderen waarborgen, welke mogelijkheden wij de kinderen bieden hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen en hoe de overdracht van normen en waarden plaats vindt.