Openingstijden

Voorschoolse opvang:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag:           7.30 - 8.30 uur

 

Naschoolse opvang:

Maandag, dinsdag, donderdag en/of  vrijdag:                        14.00 - 18.00 uur

Woensdag en vrijdag (lang):                                                     14.00 - 18.00 uur

 

Vakantie opvang:

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en/of vrijdag:  7.30 – 18.00 uur

 

BSO ooch aont hoes en BSO ooch ien Eesjde zijn in 2023 gesloten op de volgende dagen: 

- Carnavalsvakantie (18 februari – 26 februari)

- Tweede Paasdag (maandag 10 april)

- Koningsdag (donderdag 27 april)

- Hemelvaartsdag (donderdag 18 mei)

- Tweede Pinksterdag (maandag 29 mei)

- Bronk maandag en bronk dinsdag Eijsden
  (13 en 14 juni)

- Week 4 zomervakantie (7 augustus - 11 augustus)

- Dinsdag 5 december geopend tot 17.00 uur

- Eerste kerstdag (maandag 25 december)

- Tweede Kerstdag (dinsdag 26 december)

 

·   Kerstavond en Oudejaarsavond sluit de BSO om 16:00

      uur. 

 

·    Verlengde opvang:
Extra opvang is mogelijk van 7.00-7.30 uur of van 18.00-18.30 uur. Dit kunt u opgeven bij de inschrijving. U betaalt het tarief behorend bij uw pakket.

Tarieven

Pakketten BSO:


- 40 schoolweken pakket

- 48 vakantieweken pakket, 40 schoolweken en 8 weken vakantieopvang 

- 51 vakantieweken pakket, 40 schoolweken en 10 weken vakantieopvang 

·De uurprijs voor het 40 schoolweken BSO pakket is : € 8,37

·De uurprijs voor het 48  weken BSO pakket is            : € 8,26

·De uurprijs voor het 50 weken BSO pakket is             : € 8,10

  

Flexibele opvang:
Het is vanaf 2023 niet meer mogelijk om flexibel extra opvang af te nemen. Voor de bestaande klanten kan dit wel nog. Plaatsing is afhankelijk van de leidster-kind ratio op die dag. Het tarief voor flexibele opvang is € 9,35 per uur. De roosters dienen minimaal 1 week van te voren schriftelijk aan de opvang doorgegeven te worden, tenzij partijen anders hebben afgesproken. 

 
kinderopvangtoeslag:
In 2023 is het bedrag vanuit de overheid waarover u vergoeding kunt krijgen € 7,72 voor de BSO.